Lượt xem: 3937 | Gửi lúc: 11:33' 05/08/2020
Bookmark and Share

Thông báo nhập học vào lớp 10 diện dự khuyết năm học 2020 - 2021


Hồ sơ nhập học, xem mục II/ NHẬP HỌC trong thông báo này http://ntthnue.edu.vn/diem-chuan-dien-xet-tuyen-vao-lop-10-nam-hoc-2020-2021-3249