Lượt xem: 8670 | Gửi lúc: 19:20' 15/03/2019
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-03-2019

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi từ ngày 18-03-2019.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây