Lượt xem: 10262 | Gửi lúc: 12:34' 15/12/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 17-12-2018

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi từ Thứ 2, ngày 17-12-2018.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây