Lượt xem: 35411 | Gửi lúc: 18:07' 11/08/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 13-08-2018

Thời khóa biểu toàn trường có sử thay đổi từ Thứ 2, ngày 13-08-2018 (Các lớp học buổi 2, CHƯA học câu lạc bộ và Tiếng Anh với GVNN).

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.