Lượt xem: 24034 | Gửi lúc: 16:56' 02/09/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-09-2018

Thời khóa biểu toàn trường có sử thay đổi từ Thứ 7, ngày 01-09-2018. Các lớp bắt đầu học Câu lạc bộ và Tiếng Anh với GVNN.

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.


TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây