Lượt xem: 7427 | Gửi lúc: 09:43' 31/03/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 áp dụng từ 02-04-2018

Thời khóa biểu toàn trường có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối.

Khối 6, Khối 7, xem tại đây

Khối 8, Khối 9, xem tại đây

Khối 10, xem tại đây

Khối 11, xem tại đây

Khối 12, xem tại đây

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây