Lượt xem: 4180 | Gửi lúc: 16:40' 03/02/2018
Bookmark and Share

Thời khóa biểu buổi 1 các lớp 6, 7, 8, 9, 12 áp dụng từ ngày 05-02-2018

Thời khóa biểu buổi 1 Khối THCS và Khối 12 có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối.

Khối 6, Khối 7, xem tại đây

Khối 8, Khối 9, xem tại đây

Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu cũ, xem tại đây