Lượt xem: 56902 | Gửi lúc: 20:22' 24/04/2019
Bookmark and Share

Lịch tuyển sinh năm học 2019 - 2020


Lớp 6

Thời gian

Nội dung công việc

Từ ngày 08/05 đến hết 01/06/2019

Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

(Đơn và thẻ dự thi có dán ảnh 4x6)

15h00

Ngày 05/06/2019

Học sinh dự kiểm tra đánh giá năng lực đến tr­­ường xem SBD và phòng thi

(hoặc xem trên Website http://ntthnue.edu.vn)

 

Ngày 06/06/2019

Học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực

- 8h00: Kiểm tra môn Toán (45 phút)

- 9h00: Kiểm tra môn Tiếng Việt (45 phút)

- 10h00: Kiểm tra môn Tiếng Anh (30 phút)

Ngày 07/06/2019

Chấm thi vào lớp 6

14h00

Ngày 09/06/2019

- Họp HĐ TS xét điểm chuẩn thi vào lớp 6

- Công b đim chun và hướng dẫn học sinh nhập học lớp 6

Ngày 10/06/2019

Nhập học cho học sinh đỗ diện chính thức

Ngày 11/06/2019

 Nhập học cho học sinh đỗ diện dự khuyết (nếu còn chỉ tiêu)

07h30
Ngày 27/07/2019

Học sinh tham gia chương trình “Chào học sinh lớp 6”

8h00
Ngày 31/07/2019

Tập trung học sinh xem biên chế lớp, chép TKB, xây dựng Nội quy lớp học và nhận Đồng phục.

Ngày 01/08/2019

Buổi học Văn hóa đầu tiên

 

Lớp 10

Thời gian

Nội dung công việc

Từ ngày 08/05 đến hết 07/06/2019

- Phát hành hồ sơ

- Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 diện thi tuyển và tuyển thẳng (Đơn và thẻ dự thi có dán ảnh 4x6) (sáng ngày 06/06/2019 HĐ Tuyển sinh nghỉ để tổ chức Kì thi tuyển sinh vào lớp 6)

15h00
Ngày 11/6/2019

Học sinh diện thi tuyển đến tr­­ường xem SBD và phòng thi

(hoặc xem trên Website http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 12/6/2019

- 08h00: Thi môn Ngữ văn (120 phút)

- 14h00: Thi môn Toán (120 phút)

Ngày 13/6/2019

8h00: Thi môn Tiếng Anh (90 phút)

Ngày 14/6/2019

Chấm thi vào lớp 10

15h00
Ngày 17/06/2019

Họp HĐ TS xét điểm chuẩn diện thi tuyển vào lớp 10

16h00

Ngày 17/06/2019

Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện thi tuyển (hoặc xem trên Website http://ntthnue.edu.vn)

Ngày 18/06/2019

Nhập học cho học sinh diện tuyển thẳng, diện thi tuyển

Ngày 19/06/2019

Nhận hồ sơ của học sinh Hà Nội có nguyện vọng vào tr­ường theo phư­­ơng thức xét tuyển

15h00
Ngày 20/06/2019

Họp HĐ tuyển sinh xét điểm chuẩn diện xét tuyển vào lớp 10

17h00
Ngày 20/06/2019

Công bố điểm chuẩn diện xét tuyển

Ngày 21/06/2019

Nhập học cho học sinh diện xét tuyển

Ngày 01/07/2019

Nhập học cho học sinh trúng tuyển diện dự khuyết (nếu còn chỉ tiêu)

14h00
Ngày 13/07/2019

Tập trung học sinh, xem biên chế lớp, xây dựng Nội quy lớp học, nghe phổ biến Kế hoạch học môn GDQP và Học kì Quân đội

Từ ngày 15/7 đến 27/07/2019

Học sinh tham gia học môn GDQP và trải nghiệm Học kì quân đội tại Trường Quân sự Quân khu II (Vĩnh Yên).

14h00
Ngày 31/07/2019

Học sinh đến trường xem TKB và nhận Đồng phục

Ngày 01/08/2019

Buổi học Văn hóa đầu tiên.


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH