Lượt xem: 8325 | Gửi lúc: 10:36' 23/03/2019
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019


Ghi chú:                                                                                                                

* Thứ Tư (17/4/2019) HS K9 kiểm tra, HS các khối khác học bình thường theo TKB.

* Thứ Sáu (19/4) và Thứ Bảy (20/4) HS các khối khác kiểm tra, HS K9 học bình thường theo TKB.

* Đối với học sinh khối THPT:                                                                          

Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh; các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

- K10, K11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận                                                  

- Tiếng Anh: Trắc nghiệm  70%, Tự luận  30%                                                   

- K12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% Trắc nghiệm khách quan (TNKQ)

* Đối với học sinh K6, 7, 8: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh                       

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%

* Đối với học sinh K9: Kiểm tra 4 môn Toán, Văn, Anh, Sử                         

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : TNKQ kết hợp Tự luận;  Sử: 100% TNKQ