Lượt xem: 9886 | Gửi lúc: 14:30' 26/01/2018
Bookmark and Share

Lịch kiểm tra giữa Học kỳ II năm học 2017 - 2018

- Trong các ngày kiểm tra từ 08/02 đến 10/02/2018 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.
- Sáng Thứ 7 (10/02) HS K6,7,8 tham gia lễ hội gói bánh chưng và tìm hiểu về Tết cổ truyền dân tộc.

- Đối với học sinh khối THPT: Các lớp A kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

+ K10, K11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận; Tiếng Anh: Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30%
+ K12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh: 100% trắc nghiệm.

- Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%