Lượt xem: 3718 | Gửi lúc: 03:10' 30/06/2020
Bookmark and Share

Kết quả Kiểm tra khảo sát lần 1, Lớp 9 và Lớp 12

Học sinh lớp 12, xem tại đây
Học sinh lớp 9 ngoài trường, dùng hệ thống Tra cứu điểm thi Tuyển sinh để xem điểm. Để xem điểm, học sinh truy cập trang http://www.ntthnue.edu.vn/tracuudiem, nhập chính xác họ và tên hoặc số báo danh để xem điểm. Như hình dưới đây.
(Học sinh lớp 9 và lớp 12 của Trường điểm được trả về từng lớp)


Trường trả bài cho học sinh trong giờ hành chính tại phòng 107 đến hết ngày Thứ 6, 03-07-2020