Lượt xem: 7158 | Gửi lúc: 15:26' 28/11/2017
Bookmark and Share

Danh sách học sinh kiểm tra tập trung hết Học kì I năm học 2017 - 2018

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.


Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây.

Danh sách Khối 10:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 11:

             Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 12:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

 

Lưu ý:    

* Trong các ngày học sinh các khối khác kiểm tra (từ 4/12 đến 6/12), học sinh Khối 9 học bình thường. Trong các ngày học sinh Khối 9 kiểm tra (từ 14/12 đến 15/12), học sinh các khối khác học buổi 1 và buổi 2 bình thường; riêng Thứ 5 học sinh Khối 10 và Khối 11 nghỉ học buổi 2.

* Đối với học sinh khối THPT:   

Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

K10, K11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận; Anh: Trắc nghiệm 70%; Tự luận 30%

K12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.

* Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%