Lượt xem: 4399 | Gửi lúc: 16:52' 31/05/2019
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi thi tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Đề nghị các Thầy/Cô giáo có tên sau đây làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 6, 10. Trường hợp đặc biệt, không tham gia coi thi được, các Thầy/Cô xin phép trực tiếp cô Hiệu trưởng để Nhà trường chủ động bố trí người thay thế. Xin cảm ơn các Thầy/Cô.

- Coi thi vào lớp 6: Sáng ngày 06/06/2019

- Coi thi vào lớp 10: Ngày 12/06/2019 và sáng 13/06/2019

STT

Họ và tên GV

Tổ CM

Coi thi lớp 6

Coi thi lớp 10

1

Nguyễn Kim Liên

Giám thị

x

x

2

Phạm Thi Thu Trang

Thư viện

x

x

3

Nguyễn Minh Hằng

Tâm lí

x

x

4

Đỗ Bá Hoài Giao

Thí nghiệm

x

x

5

Vũ Thị Hiệp

Giám thị

x

x

6

Bùi Thị Lan Phương

Toán

x

x

7

Đặng Thị Hiền

Toán

x

x

8

Đỗ Thị Phan Nga

Toán

x

x

9

Đỗ Thị Y Linh

Toán

x

x

10

Lê Thị Thanh Thuỷ

Toán

x

x

11

Lê Văn Cường

Toán

x

x

12

Nguyễn Hiền Bách

Toán

x

x

13

Nguyễn Thị Phương

Toán

x

x

14

Nguyễn Thị Yến

Toán

x

x

15

Nguyễn Văn Tráng

Toán

x

x

16

Phạm Hồng Ngọc

Toán

x

x

17

Trương Thị Hồng Hạnh

Toán

x

x

18

Vũ Đình Phượng

Toán

x

x

19

Đặng Thị Thanh Xuân

Toán

x

x

20

Ma Thị Vũ Bình

Toán

x

x

21

Nguyễn Đạt Đăng

Toán

 

x

22

Nguyễn Văn Khiêm

Toán

x

x

23

Nguyễn Văn Tráng

Toán

x

x

24

Phạm Văn Du

Toán

x

x

25

Giáp Văn Cường

x

x

26

Lê Thị Ánh Tuyết

x

x

27

Lưu Minh Đức

x

x

28

Nguyễn Thành Lập

x

x

29

Nguyễn Thị Lâm Quỳnh

x

x

30

Nguyễn Văn Hoà

x

x

31

Phạm Trường Nghiêm

x

x

32

Đinh Hùng Mạnh

x

x

33

Bùi Thị Phương Thuý

x

x

34

Bùi Thị Thu Hiền

Hoá

x

x

35

Đinh Thị Hồng Nhung

Hoá

x

x

36

Ngọc Châu Vân

Hoá

x

x

37

Nguyễn Văn Hải

Hoá

x

x

38

Trần Minh Đức

Hoá

x

x

39

Trần Thị Thu Hảo

Hoá

x

x

40

Vũ Ngọc Toản

Hoá

x

x

41

Đinh Lưu Hoàng Thái

Văn

x

x

42

Đinh Thị Thuỳ Linh

Văn

x

x

43

Đỗ Thu Hà

Văn

x

x

44

Hà Song Hải Liên

Văn

x

x

45

Hoàng Thị Huyền Thương

Văn

x

x

46

Lê Thị Phương Thảo

Văn

x

 

47

Lê Thị Hạnh

Văn

x

x

48

Nguyễn Thu Thuỷ

Văn

x

x

49

Phan Thị Thành Vinh

Văn

x

x

50

Trần Thị Thuý

Văn

x

x

51

Vương Thị Thanh Nhàn

Văn

x

x

52

Đoàn Thanh Huyền

Văn

x

x

53

Lê Thị Cẩm Tú

Văn

x

x

54

Mai Tôn Minh Trang

Văn

x

x

55

Nguyễn Thị Cẩm Nhi

Văn

x

x

56

Phạm Thị Hoàng Khuyên

Văn

x

x

57

Phạm Thị Kim Anh

Văn

x

x

58

Phạm Thị Thu Phương

Văn

x

x

59

Phạm Thu Hương

Văn

x

x

60

Trịnh Thị Lan

Văn

x

 

61

Võ Mai Linh

Văn

x

x

62

Lê Thị Thanh Huyền

T. Anh

x

x

63

Nguyễn Hương Thảo

T. Anh

x

x

64

Nguyễn Quỳnh Trang

T. Anh

x

x

65

Nguyễn Thị Hiền Phương

T. Anh

x

x

66

Nguyễn Thị Tâm

T. Anh

x

x

67

Phạm Văn Thành

T. Anh

x

x

68

Phùng Thị Thu Hiền

T. Anh

x

 

69

Trần Thị Thuý Loan

T. Anh

x

x

70

Trương Thị Kim Dung

T. Anh

x

x

71

Vũ Ngọc Minh

T. Anh

x

x

72

Vũ Thị Thanh Huyền

T. Anh

x

x

73

Kiều Thị Thắng

T. Anh

x

x

74

Nguyễn Minh Phương

T. Anh

x

x

75

Nguyễn Thuỳ Dương

T. Anh

x

x

76

Phạm Thu Hương

T. Anh

x

x

77

Vũ Thị Cẩm Tú

Sinh - CN

x

x

78

Nguyễn Tiến Dũng

Sinh - CN

x

x

79

Chu Thị Minh Phương

Sinh - CN

x

x

80

Đỗ Thành Trung

Sinh - CN

x

x

81

Trương Tiến Dũng

Sinh - CN

x

x

82

Võ Thị Hải

Sinh - CN

x

x

83

Đỗ Thị Hồng

Sinh - CN

x

x

84

Nguyễn Văn Thắng

Sinh - CN

x

x

85

Lê Mai Khuyên

Lịch sử

x

x

86

Lê Thị Thu

Lịch sử

x

x

87

Nguyễn Mạnh Hưởng

Lịch sử

x

x

88

 Phạm Thị Thuỷ

Lịch sử

x

x

89

Trần Thanh Quang

Lịch sử

x

x

90

Trần Thị Thuý

Lịch sử

x

x

91

Nguyễn Thị Thu Hà

GDCD

x

x

92

Nguyễn Văn Thiện

GDCD

x

x

93

Vũ Thị Anh

GDCD

x

x

94

Hồ Thị Diệu Thuý

Địa lí

x

x

95

Nguyễn Thị Anh

Địa lí

x

x

96

Trần Thị Hải Yến

Địa lí

x

x

97

Trần Thị Hồng Thuý

Địa lí

x

x

98

Tạ Đức Hiếu

Địa lí

x

x

99

Nguyễn Bá Đại

Tin học

x

x

100

Đào Hải Tiệp

Tin học

x

x

101

Phạm Thị Lan

Tin học

x

x

102

Chu Thị Thuỷ

GDTC

x

x

103

Đặng Quốc Việt

GDTC

x

x

104

Lê Văn Hiếu

GDTC

x

x

105

Ngô Việt Hoàn

GDTC

x

x

106

Nguyễn Đăng Hoàng

GDTC

x

x

107

Nguyễn Hồng Anh

GDTC

x

x

108

Nguyễn Tiến Luận

GDTC

x

x

109

Nguyễn Văn Thư

GDTC

x

x

110

Vũ Hồng Hải

GDTC

x

x

111

Vũ Thanh Mai

GDTC

x

x

112

Vũ Tiến Lợi

GDTC

x

x

113

Bùi Ngọc Chu

Nghệ thuật

x

x

114

Đào Như Khánh

Nghệ thuật

x

x

115

Đào Thị Thanh Tú

Nghệ thuật

x

x

116

Hà Chí Bắc

Nghệ thuật

x

x

117

Hà Văn Tú

Nghệ thuật

x

x

118

Lê Văn Hào

Nghệ thuật

x

x

119

Lê Việt Đức

Nghệ thuật

x

x

120

Lê Xuân Quý

Nghệ thuật

x

x

121

Ngô Thị Hường

Nghệ thuật

x

x

122

Nguyễn Tuấn Sơn

Nghệ thuật

x

x

123

Phạm Tuấn Minh

Nghệ thuật

x

x

124

Trần Trọng Hiếu

Nghệ thuật

x

x