Lượt xem: 1467 | Gửi lúc: 10:18' 04/04/2018
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung Học kỳ II năm học 2017-2018

Thứ ngày

Buổi

Danh sách giáo viên coi kiểm tra


Thứ Hai 16/4/2018

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương,
Thắm Hồng, Hoàng Khuyên, Thu Hảo, Trường Nghiêm, Thanh Xuân,
Thu Hà, Hà Phương, Trần Thúy (Sử), Thùy Dương, Văn Tráng,
Tiến Lợi, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Nam Trung, Vũ Huyền, Lưu Đức,
Nguyễn Yến, Châu Vân, Triệu Hiền, Phùng Hiền, Mai Thanh,
Xuân Quý, Huyền Thương, Trần Thúy (Văn), Lê Hạnh, Kim Dung,
Thúy Loan, Vũ Toản, Lan Phương, Cẩm Nhi, Thanh Mai, Lê Hiếu,
Quốc Việt, Văn Thư.


Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương,
Thắm Hồng, Nguyễn Tâm, Hương Thảo, Lê Huyền, Mai Linh,
Triệu Hiền, Đoàn Huyền, Thanh Xuân, Thúy Loan, Nguyễn Đức,
Minh Huệ, Vũ Bình, Hoàng Khuyên, Vũ Toản, Văn Thư, Kim Anh,
Lan Phương, Vũ Anh, Phạm Du, Lâm Quỳnh, Hoàng Thái,
Huyền Thương, Lê Thảo, Nguyễn Yến, Thu Thủy, Phùng Hiền,
Nguyễn Phương, Văn Tráng, Lê Hạnh, Lê Thủy, Đạt Đăng,
Thu Phương, Hà Phương, Lê Cường, Kiều Thắng, Cẩm Tú.
Thứ Ba 17/4/2018

Sáng

Trần Dần, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương, Thắm Hồng,
Tiến Long, Thu Phương, Phạm Hương, Trường Nghiêm, Hồng Anh,
Thu Hà, Phạm Du, Hà Phương, Văn Tráng, Cẩm Tú, Kim Dung,
Nguyễn Yến, Phạm Thủy, Quốc Việt, Hồng Ngọc, Lê Thảo, Thúy Loan,
Phan Nga, Vũ Anh, Lê Thủy, Lưu Đức, Hồng Hạnh, Triệu Hiền,
Trần Thúy (Văn), Thành Trung, Nguyễn Phương, Lan Anh, Bùi Hiền,
Huyền Thương, Tiến Lợi, Hải Liên, Nguyễn Đức, Đoàn Huyền,
Thành Lập, Trịnh Lan, Cẩm Nhi.


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương, Thắm Hồng,
Lê Huyền, Nguyễn Tâm, Minh Huệ, Tiến Luận, Mai Khuyên,
Mai Linh, Lâm Quỳnh, Nguyễn Đức, Vũ Bình, Bùi Hiền, Hiền Phương,
Hoàng Khuyên, Tiến Long, Thu Hà, Lan Phương, Hà Phương,
Cẩm Nhi, Phan Nga, Lê Thảo, Lê Hạnh, Thu Thủy, Phùng Hiền,
Trần Thúy (Văn), Huyền Thương,  Mai Thanh, Lê Cường,
Vũ Toản, Kim Anh, Đạt Đăng, Kiều Thắng, Thúy Loan, Vũ Hải,
Tiến Lợi, Lê Hiếu, Quốc Việt, Xuân Quý.
Thứ Tư18/4/2018

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương,
Thắm Hồng, Hoàng Khuyên, Đạt Đăng, Phạm Hương, Trần Đức,
Hoàng Thái, Thu Hà, Huyền Thương, Lưu Đức, Nam Trung,
Phạm Thủy, Lê Thảo, Vũ Huyền, Lê Hạnh, Kim Dung, Thu Thủy,
Phùng Hiền, Triệu Hiền, Lan Phương, Thanh Quang, Hồng Anh,
Bùi Hiền, Xuân Quý, Châu Vân, Vũ Anh, Quốc Việt, Văn Tráng,
Trường Nghiêm, Tiến Long, Hà Phương, Thúy Loan, Vũ Hải,
Tiến Lợi, Thanh Mai, Lê Hiếu, Văn Thư.


Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương,
Thắm Hồng, Lê Cường, Minh Huệ, Hương Thảo, Lê Huyền,
Vũ Bình, Thu Hà, Trần Đức, Trần Thúy (Sử), Mai Linh, Bùi Hiền,
Đoàn Huyền, Lê Thu, Vũ Anh, Kim Anh, Hà Phương, Phạm Du,
Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Lê Hiếu, Phạm Hương, Huyền Thương,
Hồng Ngọc, Phạm Thủy, Nguyễn Yến, Thúy Loan, Nguyễn Phương,
Mai Thanh, Lan Phương, Phùng Hiền, Văn Tráng, Đạt Đăng,
Tiến Lợi, Văn Thư, Quốc Việt.
- Trong các ngày kiểm tra từ 16/4 đến 18/4/2018 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h30.

- Kính đề nghị thầy/cô có mặt đầy đủ và đúng giờ để coi kiểm tra, trong trường hợp bất khả kháng không coi kiểm tra được, thầy/cô vui lòng xin phép Hiệu trưởng.