Lượt xem: 3548 | Gửi lúc: 15:46' 16/04/2019
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung học kỳ 2 năm học 2018-2019

* Thứ Tư (17/4/2019) HS K9 kiểm tra, HS các khối khác học bình thường theo TKB.

* Thứ Sáu (19/4) và Thứ Bảy (20/4) HS các khối khác kiểm tra, HS K9 học bình thường theo TKB.

* Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h30.

Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra


Thứ Tư
17/04

Sáng

Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Thủy, Thanh Mai, Lê Hạnh, Huyền Thương,
Phạm Thành, Thúy Loan, Phạm Thủy, Thanh Quang
Ca 1: Hồng Hạnh, Phan Nga, Lưu Đức, Tiến Dũng
Ca 2 (có mặt tại P107 từ 9h00): Nguyễn Tâm, Nguyễn Yến, Lê Huyền, Quỳnh Trang


Thứ Năm 18/04

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Thủy, Thanh Mai,
Lưu Đức, Lê Thủy, Phạm Du, Chu Phương, Trần Đức, Trương Dũng,
Thành Vinh, Mai Thanh, Văn Thư, Nguyễn Yến, Vũ Anh, Lê Thảo,
Thùy Linh, Thanh Quang, Bùi Hiền, Đỗ Hà, Huyền Thương, Thu Thủy,
Phạm Thủy, Trọng Hiếu, Nguyễn Anh, Lê Hạnh, Thanh Nhàn,
Đặng Hiền, Châu Vân, Quốc Việt, Trần Thúy (Văn), Hải Liên,
Lâm Quỳnh, Lan Phương, Minh Trang, Văn Tráng, Tiến Lợi, Lê Hiếu,
Văn Khiêm, Hồng Thúy, Thành Lập


Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Thanh Mai, Chu Thủy,
Tiến Dũng, Lưu Đức, Hồng Thúy, Đăng Hoàng, Đạt Đăng,
Chu Phương, Lan Phương, Trương Dũng, Tú Hồng, Vũ Anh,
Nguyễn Hòa, Thành Trung, Diệu Thúy, Thanh Quang, Nguyễn Anh,
Đoàn Huyền, Đặng Hiền, Tiến Lợi, Trần Đức, Thành Vinh,
Nguyễn Phương, Hồng Ngọc, Mai Thanh, Nguyễn Yến, Phan Nga,
Hoàng Thái, Huyền Thương, Lê Thảo, Đỗ Hà, Lê Hạnh, Lê Hiếu,
Việt Hoàn, Quốc Việt, Xuân Quý, Trọng Hiếu, Bá Đại, Thu Hà,
Tiến Luận


Thứ Sáu 19/04

Sáng

Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Thanh Mai, Chu Thủy, Lưu Đức,
Tiến Dũng, Hoàng Khuyên, Hồng Thúy, Trần Thúy (Sử), Cẩm Nhi,
Kim Anh, Chu Phương, Bùi Thúy, Văn Thư, Xuân Quý, Đỗ Hà,
Thanh Quang, Bùi Hiền, Thanh Nhàn, Trương Dũng, Trọng Hiếu,
Lê Hiếu, Nguyễn Anh, Văn Tráng, Thành Trung, Vũ Anh,
Trần Thúy (Văn), Lâm Quỳnh, Thu Hảo, Nguyễn Hòa, Hải Liên,
Đoàn Huyền, Nguyễn ĐứcChiều

Trần Dần, Kim Liên, Thắm Hồng, Thanh Mai, Chu Thủy, Lưu Đức,
Tiến Dũng, Tiến Luận, Hải Tiệp, Mai Linh, Thành Trung, Bá Đại,
Châu Vân, Nguyễn Hòa,  Thu Hà, Bùi Thúy, Tú Hồng, Thanh Xuân,
Hải Liên, Văn Khiêm, Đặng Hiền, Lê Thủy, Bùi Hiền, Nguyễn Đức,
Vũ Bình, Thành Vinh, Đỗ Hà, Hồng Ngọc, Thanh Nhàn, Lan Phương,
Hoàng Thái, Huyền Thương, Phạm Thủy, Nguyễn Yến, Lê Thảo,
Lê Hạnh, Thu Thủy, Hồng Hạnh, Cẩm Nhi, Đăng Hoàng, Lê Hiếu,
Văn Thư, Xuân Quý, Trọng Hiếu, Trần Thúy (Văn)

 

Thứ Bảy
20/04

Sáng

Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Thanh Mai, Chu Thủy, Lưu Đức,
Tiến Dũng, Mai Linh, Huyền Thương, Phạm Du, Trần Đức,
Nguyễn Phương, Hồng Ngọc, Đỗ Hà, Văn Thư, Ngọc Minh,
Trương Dũng, Lê Hiếu, Thu Thủy, Nguyễn Yến, Thùy Linh,
Phạm Hương (Anh), Đạt Đăng, Tiến Lợi, Đăng Hoàng
Ca 2 (có mặt tại P107 từ 9h00): Châu Vân, Vũ Huyền,
Trần Thúy (Văn), Thanh Xuân, Kim Dung, Nguyễn Tâm, Hương Thảo,
Vũ Anh, Thành Vinh, Lan Phương, Lê Thảo, Hoàng Thái, Chu Phương,
Lê Thủy, Cẩm Nhi
Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Thắm Hồng, Tiến Dũng, Chu Thủy, Thanh Mai,
Lưu Đức, Mai Linh, Chu Phương, Thùy Dương, Lâm Quỳnh,
Trần Thúy (Sử), Tiến Luận, Văn Tráng, Phạm Hương (Anh), Cẩm Tú,
Bá Đại, Lan Phương, Bùi Thúy, Quỳnh Trang, Minh Trang, Hải Tiệp,
Vũ Tú, Thanh Xuân, Tiến Lợi, Văn Khiêm, Lê Thủy, Hải Liên,
Vũ Bình, Minh Phương, Nguyễn Tâm, Hiền Bách, Thùy Linh,
Trần Thúy (Văn), Kim Anh, Hương Thảo, Đình Phượng, Lê Hiếu,
Quốc Việt, Xuân Quý, Trọng Hiếu, Thanh Quang