Lượt xem: 2146 | Gửi lúc: 13:58' 26/01/2018
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung giữa Học kỳ II năm học 2017-2018

- Trong các ngày kiểm tra từ 08/02/2018 đến 10/02/2018 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00.


Thứ ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra


Thứ 5 08/02/18

Sáng

Nguyễn Thiện, Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Tiến Dũng,
Bá Đại, Chu Phương, Vũ Hải, Cẩm Tú, Phạm Hương (Anh),
Trần Thúy (Sử), Hồng Anh, Thu Hà, Tiến Long, Phan Nga,
Huyền Thương, Lưu Đức, Nguyễn Yến, Vũ Anh, Hải Tiệp, Lê Hạnh,
Triệu Hiền, Lê Hiếu, Đỗ Hà, Trần Thúy (Văn), Bùi Hiền, Hồng Hạnh,
Lan Anh, Mai Thanh, Thùy Linh, Thanh Nhàn, Lê Thủy.


Chiều

Nguyễn Thiện, Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Tiến Dũng,
Bá Đại, Chu Phương, Thúy Loan, Kim Dung, Vũ Anh, Triệu Hiền,
Đoàn Huyền, Hải Tiệp, Hiền Phương, Nguyễn Đức, Tú Hồng,
Lâm Quỳnh, Văn Thư, Trần Yến, Lê Thủy, Bùi Hiền, Kiều Thắng,
Hương Thảo, Văn Tráng, Tiến Luận, Lan Phương,  Cẩm Nhi,
Đình Phượng, Minh Phương, Thành Lập, Đức Quỳnh, Quốc Việt,
Hoàng Thái, Nguyễn Tâm, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Vũ Huyền,
Nguyễn Yến,  Lê Huyền, Thanh Nhàn, Vân Anh, Huyền Thương,
Hải Liên, Lê Cường, Vũ Toản, Tiến Long, Đạt Đăng, Trường Nghiêm,
Phạm Hương (Anh), Minh Huệ,  Thùy Dương, Tiến Lợi, Lê Hiếu,
Hồng Anh, Xuân Quý.


Thứ 6 09/02/18

Sáng

Nguyễn Thiện, Trần Dần, Kim Liên, Thắm Hồng, Tiến Dũng, Bá Đại,  
Chu Phương, Hoàng Khuyên, Thu Phương, Trần Đức, Hà Phương,
Văn Tráng, Văn Thư, Hoàng Thái, Hồng Ngọc, Huyền Thương,
Thúy Loan, Vũ Huyền, Nguyễn Yến, Vũ Anh, Triệu Hiền, Lê Hiếu,
Thùy Linh, Phùng Hiền,  Trần Thúy (Văn), Nguyễn Phương,
Lan Phương, Lan Anh, Lưu Đức, Lê Hạnh,  Hải Liên, Lâm Quỳnh,
Nguyễn Đức.


Chiều

Nguyễn Thiện, Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Tiến Dũng,
Bá Đại, Chu Phương, Lê Cường, Minh Huệ, Nguyễn Tâm, Phạm Thủy,
Vũ Bình,  Mai Linh, Đoàn Huyền, Trần Thúy (Sử), Hải Tiệp, Hải Liên,
Quỳnh Anh,  Văn Thư, Thùy Dương, Trần Yến, Trường Nghiêm,
Văn Tráng, Thanh Quang, Tiến Luận, Cẩm Nhi, Trịnh Lan, Cẩm Tú,
Quỳnh Trang, Phạm Hương (Anh),  Kim Dung, Phan Nga,
Huyền Thương, Thúy Loan, Lê Thảo, Hồng Ngọc, Lê Hạnh, Lê Huyền,
Nguyễn Yến, Lê Thủy, Thanh Nhàn, Vân Anh, Phùng Hiền,  
Trần Thúy (Văn), Thùy Linh, Mai Thanh, Nguyễn Phương, Thành Lập,
Hà Phương, Thu Phương, Kiều Thắng, Hương Thảo, Tiến Lợi, Lê Hiếu,
Quốc Việt, Thanh Mai,

Thứ 7 10/02/18

Chiều

Nguyễn Thiện, Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Tiến Dũng,
Bá Đại, Chu Phương, Mai Linh, Mai Khuyên, Trần Thúy (Sử),
Văn Thư, Tiến Luận,  Vũ Bình, Hải Tiệp, Thùy Dương, Lê Thủy,
Hà Phương, Hải Liên, Vũ Toản,  Hoàng Khuyên, Đình Phượng,
Quốc Việt, Cẩm Nhi, Lê Hiếu, Lê Thu, Quỳnh Trang, Kim Anh,
Hồng Hạnh, Vũ Huyền, Trần Thúy (Văn), Kim Dung,  Đỗ Hà,
Lê Cường, Trường Nghiêm, Phạm Hương (Anh), Kiều Thắng,
Phạm Du, Văn Tráng, Vũ Hải, Tiến Lợi, Hồng Anh, Thanh Mai