Lượt xem: 7210 | Gửi lúc: 15:23' 29/11/2017
Bookmark and Share

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kì I năm học 2017 - 2018

Trong các ngày HS các khối khác kiểm tra (từ 4/12 đến 6/12), HS Khối 9 học bình thường. Trong các ngày HS Khối 9 kiểm tra (từ 14/12 đến 15/12), HS các khối khác học buổi 1 và buổi 2 bình thường; riêng Thứ 5 HS Khối 10 và Khối 11 nghỉ học buổi 2.

Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h00.

 

Thứ/Ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra


Thứ Hai

04/12/2017

Sáng

Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Lê Cường, Hoàng Khuyên,
Phạm Hương (Anh), Lan Anh, Cẩm Tú, Thu Phương, Vũ Toản,
Phan Nga, Hải Tiệp, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Nam Trung, Lưu Đức,
Nguyễn Yến, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Phùng Hiền, Lê Thu, Bùi Hiền,
Lê Huyền, Huyền Thương, Lâm Quỳnh, Thúy Loan, Minh Huệ,
Thùy Dương, Lê Thủy, Trường Nghiêm, Cẩm Nhi, Tạ Cường,
Kim Anh, Lê Hiếu, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Mai Linh, Triệu Hiền,
Thúy Loan, Nguyễn Đức, Minh Huệ, Vũ Bình, Hải Liên, Chu Phương,
Bùi Hiền, Thùy Dương, Hải Tiệp, Hoàng Khuyên, Vũ Toản,
Kim Anh, Lan Phương, Hà Phương, Phạm Du, Lâm Quỳnh, Lê Thu,
Châu Vân, Hoàng Thái, Huyền Thương, Nguyễn Tâm, Thu Thủy,
Nguyễn Yến, Phan Nga, Lê Huyền, Phùng Hiền, Nguyễn Phương,
Thanh Nhàn, Thu Phương, Lê Cường, Kiều Thắng, Cẩm Tú, Lê Hiếu,
Quốc Việt, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng


Thứ Ba
05/12/2017

Sáng

Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Tiến Long, Trường Nghiêm,
Hồng Anh, Phạm Du, Kim Anh, Thu Phương, Kiều Thắng, Kim Dung,
Hải Tiệp, Nguyễn Yến, Vũ Huyền, Thúy Loan, Phan Nga, Hồng Hạnh,
Đỗ Hà, Nguyễn Phương, Thanh Quang, Huyền Thương, Lê Huyền,  
Nguyễn Đức, Vũ Toản, Hà Phương, Minh Phương, Cẩm Nhi,
Quỳnh Trang, Thắm Hồng, Nguyễn Thiện, Thanh Mai.


Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Mai Linh, Tiến Luận,
Lâm Quỳnh,  Nguyễn Đức, Minh Huệ, Vũ Bình, Chu Phương,
Bùi Hiền, Hoàng Khuyên,  Hương Thảo, Tiến Long, Lan Phương,
Hà Phương, Châu Vân, Minh Phương,  Cẩm Nhi, Tạ Cường, Lê Huyền,
Thu Thủy, Nguyễn Tâm, Phùng Hiền,  Thùy Linh, Trần Thúy (Văn),
Quỳnh Trang, Huyền Thương, Vũ Toản,  Kim Anh, Văn Tráng,
Thúy Loan, Kiều Thắng, Lê Hiếu, Quốc Việt,  Xuân Quý,
Thắm Hồng, Nguyễn Thiện, Thanh Mai


Thứ Tư
06/12/2017

Sáng

Kim Liên, Vũ Hiệp, Bá Đại, Lê Cường, Phạm Hương (Anh), Trần Đức,
Tú Hồng, Hà Phương, Hồng Anh, Vũ Bình, Kim Anh, Tiến Long,  
Hoàng Thái, Hải Tiệp, Chu Phương, Tuấn Sơn, Nam Trung,
Hồng Ngọc,  Kim Dung, Thu Thủy, Lê Huyền, Phạm Thành,
Phùng Hiền, Thùy Linh,  Quỳnh Trang, Thanh Quang, Phan Nga,
Huyền Thương, Văn Tráng,  Trường Nghiêm, Lan Phương,
Tạ Cường, Cẩm Tú, Tiến Lợi, Văn Thư,  Thanh Mai, Xuân Quý,
Nguyễn Thiện, Thắm Hồng, Vũ Hải

Chiều

Trần Dần, Vũ Hiệp, Bá Đại, Tiến Dũng, Chu Phương, Văn Thư,
Trần Đức,  Trần Thúy (Sử), Mai Linh, Thùy Dương, Bùi Hiền,
Lê Thủy, Kiều Thắng,  Vũ Anh, Kim Anh, Hà Phương, Thanh Quang,
Lâm Quỳnh, Lê Hiếu,  Minh Huệ, Cẩm Tú, Phạm Hương (Anh),
Huyền Thương, Hồng Ngọc,  Phạm Thủy, Nguyễn Yến, Thúy Loan,
Phan Nga, Nguyễn Tâm, Hồng Hạnh,  Đỗ Hà, Trần Thúy (Văn),
Thùy Linh, Quỳnh Trang, Nguyễn Phương,  Lan Phương, Phùng Hiền,
Lê Huyền, Lê Cường, Nguyễn Thiện, Thắm Hồng
Thứ Năm
14/12/2017

Sáng

Kim Liên, Tiên Dung, Phạm Thủy, Lê Cường, Lê Thủy, Hiền Phương,  
Minh Huệ, Lâm Quỳnh, Đức Quỳnh, Thùy Dương, Hải Liên,
Hoàng Thái,  Tạ Cường, Thu Thủy, Kim Anh, Mai Linh


Thứ Sáu
15/12/2017

Sáng

Kim Liên, Ngô Hường, Lưu Đức, Lê Hạnh, Mai Linh, Bá Đại,
Thu Thủy,  Cẩm Nhi, Kim Anh, Thanh Nhàn, Bùi Hiền,
Thanh Xuân, Thành Vinh,  Minh Phương, Hương Thảo, Quỳnh Trang