Lượt xem: 4488 | Gửi lúc: 13:54' 14/11/2014
Bookmark and Share

Danh sách Ban đại diện CMHS Trường năm học 2014-2015

Danh sách Ban đại diện CMHS trường Nguyễn Tất Thành năm học 2014-2015

TT

Họ và tên

CMHS Lớp

Trách nhiệm trong Ban Đại diện

1

Nguyễn Công Dương

10A4

Trưởng Ban / Phụ trách chung + thi đua, khen thưởng

2

Nguyễn Văn Quảng

11A4

Phó Ban TT / P.trách khối THPT + khối 11

3

Hoàng Ngọc Anh

7A1

Phó Ban / Phụ trách khối THCS + khối 7

4

Lê Thị Mai Hoa

10A2

Phó Ban / Phụ trách tài chính

5

Nguyễn Thu Hà

9A3

Ủy viên / Phụ trách tài vụ + khối 8

6

Nguyễn Toàn Thắng

12A5

Ủy viên / Phụ trách khối 12

7

Đinh Nam Hải

9A2

Ủy viên / Phụ trách thông tin + khối 9

8

Trần Thị Kim Hà

6A2

Ủy viên / h.động ngoại khóa + khối 6

9

Nguyễn Hồng Tuyến

10D2

Ủy viên / cố vấn + khối 10