Tin tức & Sự kiện » Văn bản

Văn bản

Danh mục thủ tục hành chính về Giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Danh mục thủ tục hành chính về Giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cập nhật: 16h:47' 07/10/2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.