Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Thông tin tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 20h:26' 24/04/2019

- Ngày 08/05/2019: Phát hành hồ sơ tuyển sinh - Ngày 06/06/2019: Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 - Ngày 10/06/2019: Nhập học lớp 6 - Ngày 12,13/06/2019: Thi tuyển vào lớp 10 - Ngày 18/06/2019: Nhập học lớp 10  


Lịch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Lịch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 20h:22' 24/04/2019

- Ngày 08/05/2019: Phát hành hồ sơ tuyển sinh - Ngày 06/06/2019: Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 - Ngày 10/06/2019: Nhập học lớp 6 - Ngày 12,13/06/2019: Thi tuyển vào lớp 10 - Ngày 18/06/2019: Nhập học lớp 10