Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-02-2019

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-02-2019

Cập nhật: 00h:06' 15/02/2019

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 02-01-2019

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 02-01-2019

Cập nhật: 17h:28' 29/12/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 17-12-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 17-12-2018

Cập nhật: 12h:34' 15/12/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 26-11-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 26-11-2018

Cập nhật: 18h:57' 24/11/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 29-10-2018

Cập nhật: 17h:56' 27/10/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-09-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-09-2018

Cập nhật: 16h:56' 02/09/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 13-08-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 13-08-2018

Cập nhật: 18h:07' 11/08/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-08-2018

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 01-08-2018

Cập nhật: 18h:16' 31/07/2018

Thời khóa biểu khối 6, khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 áp dụng từ 21-05-2018

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 áp dụng từ 21-05-2018

Cập nhật: 21h:52' 19/05/2018

Thời khóa biểu Khối 9 và Khối 12 (buổi sáng) có sự thay đổi. Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối (buổi chiều không thay đổi). Khối 9, xem tại đây Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu Khối THCS (buổi sáng) áp dụng từ ngày 07-05-2018

Thời khóa biểu Khối THCS (buổi sáng) áp dụng từ ngày 07-05-2018

Cập nhật: 16h:52' 06/05/2018

Thời khóa biểu buổi sáng Khối THCS có sự thay đổi (buổi chiều không đổi). Chi tiết xem trong các tệp tương ứng với từng khối. Khối 6, Khối 7, xem tại đây Khối 8, Khối 9, xem tại đây