Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020

Cập nhật: 09h:23' 12/09/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020

Cập nhật: 16h:29' 31/08/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 03-09-2020 Thời khóa biểu buổi 2 bắt đầu học vào 07/09/2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020

Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020

Cập nhật: 17h:46' 07/08/2020

Thời khóa biểu học Trực tuyến Khối 9 và Khối 12 năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 10-08-2020 Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020

Cập nhật: 09h:51' 04/06/2020

Thời khóa biểu Tổng ôn Khối 9 và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-06-2020 Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 25-05-2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 25-05-2020

Cập nhật: 17h:49' 22/05/2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 18-05-2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 18-05-2020

Cập nhật: 15h:38' 15/05/2020

Thời khóa biểu Buổi 1,  Buổi 2, Tiếng Anh với GV nước ngoài và Câu lạc bộ bắt đầu học từ 18-05-2020. Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Thời khóa biểu học bổ trợ ôn tập HK 2 năm học 2019 - 2020 từ 08/05 đến 14/05/2020

Thời khóa biểu học bổ trợ ôn tập HK 2 năm học 2019 - 2020 từ 08/05 đến 14/05/2020

Cập nhật: 07h:10' 11/05/2020

Thời khóa biểu học bổ trợ ôn tập HK 2 năm học 2019 - 2020 từ 08/05 đến 14/05/2020


Thời khóa biểu ôn tập và Sơ đồ phòng học năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 04/05 đến 09/05/2020

Thời khóa biểu ôn tập và Sơ đồ phòng học năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 04/05 đến 09/05/2020

Cập nhật: 15h:03' 03/05/2020

Thời khóa biểu Ôn tập năm học 2019 - 2020 áp dụng từ ngày 04/05 đến 09/05/2020 Thời khóa biểu Ôn tập khối THCS:  xem tại đây . Thời khóa biểu Ôn tập khối THPT:  xem tại đây . Sơ đồ phòng học Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: xem tại đây . Sơ đồ phòng học Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/04/2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/04/2020

Cập nhật: 17h:17' 10/04/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Cập nhật: 17h:12' 31/03/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .