Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/8 - 09/09/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 27/8 - 09/09/2018

Cập nhật: 11h:21' 09/09/2018

Em Nguyễn Phương Hoa học sinh lớp 6A7. Ngày 30/08 nhặt được 200,000đ tại P401, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Đậu Đức Anh học sinh lớp 7A2. Ngày 31/08 nhặt được 100,000đ tại chân cầu thang 1, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/08/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 20 - 26/08/2018

Cập nhật: 13h:41' 25/08/2018

Em Nguyễn Ngọc Lâm Duy học sinh lớp 11D1. Ngày 21/08 nhặt được điện thoại hiệu Masstel (mầu vàng) tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ hiện nay chưa có người nhận. Em Phạm Phúc Khoa học sinh lớp 12A2, ngày 22/08 nhặt được ví da tại chân cầu thang 1, trong ví có 48,000đ, đã trả lại cho em Phạm Khánh Linh học sinh lớp 9A4


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/8 - 12/08/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 06/8 - 12/08/2018

Cập nhật: 06h:12' 13/08/2018

Bác Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ, ngày 02/08 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P202, đã trả lại cho em Nguyễn Hương Thảo học sinh lớp 12A2. Cô Nguyễn Bích Vân nhân viên làm sạch, ngày 06/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone tại P218 đã trả lại cho em Nguyễn Thị Thu Thủy học sinh lớp 10N3. Ngày 06/08 nhặt được điện thoại hiệu Mobell tại P206 đã trả lại cho em Phạm Kim Minh học sinh lớp 10D3


Biểu dương người tốt việc tốt từ 30/04/2018 – 05/05/2018

Biểu dương người tốt việc tốt từ 30/04/2018 – 05/05/2018

Cập nhật: 23h:05' 05/05/2018

Em Lê Anh Trung học sinh lớp 9A5, ngày 03/05 nhặt được cặp da mầu đen tại P100, trong cặp có 1 laptop,  đã trả lại cho em Phạm Thị Phương Mai học sinh lớp 10D4. Em Đinh Thảo My học sinh lớp 10D2, ngày 04/05 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại sân vận động trường ĐHSP, đã trả lại cho em Bùi Nguyễn Đăng Khoa học sinh lớp 10N2


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 27/04/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 23 - 27/04/2018

Cập nhật: 10h:14' 29/04/2018

Em Trần Bảo Long học sinh lớp 12A3, ngày 23/4 nhặt được 1 ví da mầu nâu tại P210, trong ví có 570,000đ, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận. Em Mai Thanh Tùng học sinh lớp 10D1, ngày 23/04 nhặt được đồng hồ đeo tay mầu vàng tại sân trường, đã trả lại cho em Hoàng Tuệ Minh học sinh lớp 10D3.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/04/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 16 - 22/04/2018

Cập nhật: 21h:34' 21/04/2018

Em Lê Minh Dũng học sinh lớp 9A2, ngày 14/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang tầng 5 nhà N3, đã trả lại cho em Phí Việt Long học sinh lớp 9A2. Em Nguyễn Phúc Hưng học sinh lớp 6A7, ngày 17/04 nhặt được điện thoại hiệu Blackberry tại sảnh nhà N3, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận...


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/04/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 09 - 15/04/2018

Cập nhật: 06h:38' 14/04/2018

Em Trần Linh Hương học sinh lớp 8A1, ngày 09/4 nhặt được 01 hộp đựng bút tại ghế đá sân trường, trong hộp có 350,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Phương Liên học sinh lớp 9A6. Em Tôn Nữ Khánh Linh học sinh lớp 9A3, ngày 09/04 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P302, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/04/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 02 - 08/04/2018

Cập nhật: 13h:42' 07/04/2018

Em Nguyễn Quỳnh Trang học sinh lớp 11A2, ngày 31/03 nhặt được điện thoại hiệu Samsung tại P106, đã trả lại cho em Nguyễn Nam Anh học sinh lớp 9A3. Em Nguyễn Minh Giang học sinh lớp 11A1, ngày 02/04 nhặt được 1 ví vải tại phía trước Cổng phía nam của trường, trong ví có 130,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Hà Anh học sinh lớp 6A6.


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/3 - 01/04/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 26/3 - 01/04/2018

Cập nhật: 16h:02' 31/03/2018

Em Trần Nguyễn Khánh Sơn học sinh lớp 8A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sân vậ động trường ĐHSP Hà Nội, đã trả lại cho em Nguyễn Viết Duy học sinh lớp 8A6. Em Lê Anh Trung hoc sinh lớp 9A5, ngày 27/03 nhặt được điện thoại hiệu Motorola tại P105, đã trả lại cho em Phạm Mai Liên học sinh lớp 11D4


Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 - 11/03/2018

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 05 - 11/03/2018

Cập nhật: 14h:44' 10/03/2018

Em Cao Đinh Nam Khánh học sinh lớp 9A4, ngày 05/03 nhặt được ví da tại cổng trường, trong ví có 2,154,000đ, đã trả lại cho em Lâm Tuệ Ngọc học sinh lớp 6A1. Em Nguyễn Trường Giang học sinh lớp 6A1 ngày 05/3 nhặt được 1 ví da tại sảnh tầng 1 nhà N3, trong ví có 228,000đ, đã trả lại cho em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 9A2