Tin tức & Sự kiện » Người tốt - việc tốt

Người tốt - việc tốt

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 15/12/2020 đến 25-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 15/12/2020 đến 25-12-2020

Cập nhật: 20h:40' 26/12/2020

Học sinh Nguyễn Chí Hiển, lớp 6A1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Lương Thùy Dung, lớp 7A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Hà Khánh Linh, lớp 6A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Vũ Ngọc Trâm Anh, lớp 6A1 nhặt được 25.000 đồng hiện nay chưa có người nhận


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 07/12/2020 đến 13-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 07/12/2020 đến 13-12-2020

Cập nhật: 15h:21' 14/12/2020

HS Nguyễn Thiên Ngọc, lớp 12N2 nhặt được 01 ví da trong đó có 655.000 đồng đã trả lại cho HS Hoàng Lê Cường, lớp 11N1. HS Nguyễn Tuấn Phong, lớp 11D5 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. HS Lê Trường An, lớp 9A8 nhặt được 01 ví da trong đó có 6.488.000 đồng và 1 số vật dụng hiện nay chưa có người nhận.


Gương người tốt - Việc tốt từ 16/11/2020 đến 05-12-2020

Gương người tốt - Việc tốt từ 16/11/2020 đến 05-12-2020

Cập nhật: 06h:07' 07/12/2020

Học sinh Đặng Thành Tài, lớp 10D3 nhặt được điện thoại Vsmart màu đen đã trả lại cho HS Đào Xuân Huy, lớp 10A1. Học sinh Tống Đức Thái, lớp 11D1 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Chu Bá Anh, lớp 10D1 nhặt được 200.000 đồng hiện nay chưa có người nhận


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 09/11 đến 15-11-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 09/11 đến 15-11-2020

Cập nhật: 10h:36' 15/11/2020

Cô Nguyễn Thị Bông, nhân viên tổ Lao công nhặt được điện thoại Iphone đã trả lại cho HS Nguyễn Kim Chi, lớp 11D4. Học sinh Nguyễn Quốc Đạt, lớp 6A2 nhặt được 10.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Lê Phương Nam, lớp 10D2 nhặt được điện thoại Samsung đã trả lại cho HS Hà Huy Nhật Minh, lớp 8A1. Thầy Tạ Đức Hiếu, GV tổ Địa lí nhặt được 306.000 đồng đã trả lại cho HS Phạm Hồng Minh lớp 7A5


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 02/11 đến 08-11-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 02/11 đến 08-11-2020

Cập nhật: 17h:06' 08/11/2020

Học sinh Vũ Huy Hoàng, lớp 8A5 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Triệu Việt Long, lớp 6A5. Học sinh Nguyễn Thanh Sơn, lớp 7A2 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. Học sinh Nguyễn Gia Huy, lớp 10N1 nhặt được ví da trong đó có thẻ gửi xe và 500.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Thế Phong, lớp 10N2. Học sinh Nguyễn Hà Anh, lớp 9A6 nhặt được 01 ví da trong đó có tiền, giấy chứng nhận đăng kí xe máy đã trả lại cho HS Trần Quỳnh Nga, lớp 10D1


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 19-10 đến 23-10-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 19-10 đến 23-10-2020

Cập nhật: 15h:55' 24/10/2020

Học sinh Vũ Anh Đức, lớp 8A7 nhặt được 01 ví da trong đó có 59.000 đồng, đã trả lại cho HS Nguyễn Quốc Minh Khoa lớp 6A3. Cô Lê Thị Thu, Khoa Tiếng Anh trường ĐHSP HN nhặt được điện thoại FPT đã trả lại cho HS Dương Hải Minh, lớp 8A4. Học sinh Nguyễn Tuấn Hưng, lớp 8A2 nhặt được điện thoại iPhone đã trả lại cho HS Đặng Thu Phương, lớp 11D2


Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 12-10 đến 16-10-2020

Gương người tốt - Việc tốt tuần từ 12-10 đến 16-10-2020

Cập nhật: 20h:22' 18/10/2020

1. Học sinh Hà Quang Hùng Sơn, lớp 10D2 nhặt được điện thoại HTC hiện nay chưa có người nhận 2. Học sinh Nguyễn Thu Phương, lớp 8A2 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. 3. Học sinh Nguyễn Thái Bình An, lớp 8A2 nhặt được 100.000 hiện nay chưa có người nhận


Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 6/1 đến 12/1/2020

Gương Người tốt – Việc tốt tuần từ 6/1 đến 12/1/2020

Cập nhật: 12h:35' 13/01/2020

HS Phạm Huy Phú Kiên lớp 6A6 nhặt được 35.000 đồng hiện nay chưa có người nhận. HS Trần Thuỳ Linh lớp 8A8 nhặt được điện thoại Phillip đã trả lại cho HS Nguyễn Thị Thuỳ Trang lớp 9A1. HS Nguyễn Quang Huy lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Thanh Vân lớp 6A4


Gương Người tốt – Việc tốt từ 23/12/2019 đến 05/01/2020

Gương Người tốt – Việc tốt từ 23/12/2019 đến 05/01/2020

Cập nhật: 22h:00' 05/01/2020

HS Nguyễn Hoàng Anh lớp 9A3 nhặt được 1 ví da trong đó có 275.000 đồng đã trả lại cho HS Lê Bảo Ngân lớp 6A1. HS Nguyễn Quý Hiển, lớp 12A2 nhặt được điện thoại Nokia màu đen hiện nay chưa có người nhận. Cô Trần Thị Dần, tổ Giám thị nhặt được điện thoại Xiaomi đã trả lại cho HS Trần Huy Hoàng lớp 10A1


Gương Người tốt – việc tốt tuần từ 16/12 đến 22/12/2019

Gương Người tốt – việc tốt tuần từ 16/12 đến 22/12/2019

Cập nhật: 20h:51' 22/12/2019

1.         HS Vũ Việt Long, lớp 10N1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận 2.         HS Chu Hiền Phương, lớp 6A2 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận 3.         HS Lưu Đức Khang, lớp 8A4 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận 4.         HS Vũ Minh Trang, lớp 11D4 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận