Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Cập nhật: 14h:22' 17/05/2019

Thới khóa biểu Khối 9, xem tại đây Thới khóa biểu Khối 12, xem tại đây


Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019

Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019

Cập nhật: 22h:59' 22/04/2019

Lịch công tác tuần 39, từ 22/04 đến 28/04/2019


Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019

Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019

Cập nhật: 22h:35' 15/04/2019

Lịch công tác tuần 38, từ 15/04 đến 21/04/2019


Lịch công tác tuần 37, từ 08/04 đến 14/04/2019

Lịch công tác tuần 37, từ 08/04 đến 14/04/2019

Cập nhật: 19h:11' 08/04/2019

Lịch công tác tuần 37, từ 08/04 đến 14/04/2019


Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 08-04-2019

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 08-04-2019

Cập nhật: 15h:06' 06/04/2019

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 36, từ 01/04 đến 07/04/2019

Lịch công tác tuần 36, từ 01/04 đến 07/04/2019

Cập nhật: 00h:10' 02/04/2019

Lịch công tác tuần 36, từ 01/04 đến 07/04/2019


Lịch công tác tuần 35, từ 25/03 đến 31/03/2019

Lịch công tác tuần 35, từ 25/03 đến 31/03/2019

Cập nhật: 23h:08' 25/03/2019

Lịch công tác tuần 35, từ 25/03 đến 31/03/2019