Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Cập nhật: 17h:12' 31/03/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


[Cập nhật THCS - KHỐI 12] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 10/03/2020

[Cập nhật THCS - KHỐI 12] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 10/03/2020

Cập nhật: 17h:57' 09/03/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Lịch công tác tuần 28, từ 03/02 đến 09/02/2020

Lịch công tác tuần 28, từ 03/02 đến 09/02/2020

Cập nhật: 10h:54' 07/02/2020

Lịch công tác tuần 28, từ 03/02 đến 09/02/2020


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03/02/2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03/02/2020

Cập nhật: 15h:41' 01/02/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt đầu từ 03.02.2020)


Lịch công tác tuần 26, từ 20/01 đến 26/01/2020

Lịch công tác tuần 26, từ 20/01 đến 26/01/2020

Cập nhật: 17h:37' 24/01/2020

Lịch công tác tuần 26, từ 20/01 đến 26/01/2020


Lịch công tác tuần 25, từ 13/01 đến 19/01/2020

Lịch công tác tuần 25, từ 13/01 đến 19/01/2020

Cập nhật: 07h:54' 14/01/2020

Lịch công tác tuần 25, từ 13/01 đến 19/01/2020


[CẬP NHẬT KHỐI 11 - TANN CHIỀU] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/01/2020

[CẬP NHẬT KHỐI 11 - TANN CHIỀU] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/01/2020

Cập nhật: 09h:38' 13/01/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây (Cập nhật: 13.01.2020) . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt đầu từ 13.01.2020)


Lịch công tác tuần 24, từ 06/01 đến 12/01/2020

Lịch công tác tuần 24, từ 06/01 đến 12/01/2020

Cập nhật: 18h:34' 06/01/2020

Lịch công tác tuần 24, từ 06/01 đến 12/01/2020


Lịch công tác tuần 23, từ 30/12 đến 05/01/2020

Lịch công tác tuần 23, từ 30/12 đến 05/01/2020

Cập nhật: 08h:20' 02/01/2020

Lịch công tác tuần 23, từ 30/12 đến 05/01/2020


Lịch công tác tuần 22, từ 23/12 đến 29/12/2019

Lịch công tác tuần 22, từ 23/12 đến 29/12/2019

Cập nhật: 07h:43' 24/12/2019

Lịch công tác tuần 22, từ 23/12 đến 29/12/2019