Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Cập nhật: 16h:54' 20/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019

Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019

Cập nhật: 21h:27' 16/09/2019

Lịch công tác tuần 08, từ 16/09 đến 22/09/2019


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Cập nhật: 17h:45' 14/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 15.09.2019)


Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019

Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019

Cập nhật: 22h:15' 09/09/2019

Lịch công tác tuần 07, từ 09/09 đến 15/09/2019


Lịch công tác tuần 06, từ 02/09 đến 08/09/2019

Lịch công tác tuần 06, từ 02/09 đến 08/09/2019

Cập nhật: 20h:01' 03/09/2019

Lịch công tác tuần 06, từ 02/09 đến 08/09/2019


[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

Cập nhật: 20h:36' 02/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Lịch công tác tuần 05, từ 26/08 đến 01/09/2019

Lịch công tác tuần 05, từ 26/08 đến 01/09/2019

Cập nhật: 17h:49' 26/08/2019

Lịch công tác tuần 05, từ 26/08 đến 01/09/2019


Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019

Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019

Cập nhật: 21h:48' 19/08/2019

Lịch công tác tuần 04, từ 19/08 đến 25/08/2019


Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019

Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019

Cập nhật: 22h:22' 12/08/2019

Lịch công tác tuần 03, từ 12/08 đến 18/08/2019


[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

Cập nhật: 17h:26' 09/08/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 12.08.2019)