Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 30, từ 18/02 đến 24/02/2019

Lịch công tác tuần 30, từ 18/02 đến 24/02/2019

Cập nhật: 19h:12' 18/02/2019

Lịch công tác tuần 30, từ 18/02 đến 24/02/2019


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-02-2019

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-02-2019

Cập nhật: 00h:06' 15/02/2019

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 29, từ 11/02 đến 17/02/2019

Lịch công tác tuần 29, từ 11/02 đến 17/02/2019

Cập nhật: 21h:59' 11/02/2019

Lịch công tác tuần 29, từ 11/02 đến 17/02/2019


Lịch công tác tuần 27, từ 28/01 đến 03/02/2019

Lịch công tác tuần 27, từ 28/01 đến 03/02/2019

Cập nhật: 22h:47' 28/01/2019

Lịch công tác tuần 27, từ 28/01 đến 03/02/2019


Lịch công tác tuần 26, từ 21/01 đến 27/01/2019

Lịch công tác tuần 26, từ 21/01 đến 27/01/2019

Cập nhật: 21h:42' 21/01/2019

Lịch công tác tuần 26, từ 21/01 đến 27/01/2019


Lịch công tác tuần 25, từ 14/01 đến 20/01/2019

Lịch công tác tuần 25, từ 14/01 đến 20/01/2019

Cập nhật: 22h:53' 14/01/2019

Lịch công tác tuần 25, từ 14/01 đến 20/01/2019


Lịch công tác tuần 24, từ 07/01 đến 13/01/2019

Lịch công tác tuần 24, từ 07/01 đến 13/01/2019

Cập nhật: 21h:11' 07/01/2019

Lịch công tác tuần 24, từ 07/01 đến 13/01/2019


Lịch công tác tuần 23, từ 31/12 đến 06/01/2019

Lịch công tác tuần 23, từ 31/12 đến 06/01/2019

Cập nhật: 08h:30' 03/01/2019

Lịch công tác tuần 23, từ 31/12 đến 06/01/2019


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 02-01-2019

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 02-01-2019

Cập nhật: 17h:28' 29/12/2018

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 22, từ 24/12 đến 30/12/2018

Lịch công tác tuần 22, từ 24/12 đến 30/12/2018

Cập nhật: 22h:31' 24/12/2018

Lịch công tác tuần 21, từ 17/12 đến 23/12/2018