Lượt xem: 3117 | Gửi lúc: 22:24' 07/01/2018
Bookmark and Share

Biểu dương người tốt việc tốt tuần từ 25/12/2-17 - 07/01/2018

1.        Cô Nguyễn Bích Vân Công nhân làm sạch, ngày 25/12/2017 nhặt được điện thoại hiệu Philips tại P310, đã trả lại cho em Lã Phúc Nguyên học sinh lớp 6A8

2.        Cô Lê Thị Thu Hà công nhân làm sạch, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu SamSung tại P318, đã trả lại cho em Lê An Khánh học sinh lớp 11N2

3.        Bác Nguyễn Tiến Lợi cán bộ phòng Bảo vệ, ngày 28/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P216, đã trả lại cho em Trần Châu Anh học sinh lớp 10N3

4.        Thầy giáo Lê Văn Hiếu giáo viên GDTC ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5s tại nhà vệ sinh tầng 1, đã trả lại cho em Đặng Bá Long học sinh lớp 12N2

5.        Em Phạm Ngọc Minh học sinh lớp 8A6, ngày 23/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại phòng 503, đã trả lại cho em Trần Quang Minh học sinh lớp 8A1

6.        Em Lê Phương Anh học sinh lớp 10N3, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P216, đã trả lại cho em Trần Việt Anh học sinh lớp 12N1

7.        Em Nguyễn Thùy Trang học sinh lớp 12D1, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu SamSung tại P503, đã trả lại cho em Nguyễn Mạnh Hùng học sinh lớp 8A5

8.        Em Nguyễn Quang Minh học sinh lớp 6A6, ngày 25/12 nhặt được điện thoại hiệu Philip tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Lã Phúc Nguyên học sinh lớp 6A8

9.        Em Vũ Hương Ly học sinh lớp 12D6, ngày 26/12 nhặt được 100,000đ tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

10.    Em Nguyễn Trâm Anh học sinh lớp 11D3, ngày 26/12 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại P210, đã trả lại cho em Nguyễn Kiều My học sinh lớp 12A2

11.     Em Hà Minh Phong học sinh lớp 6A6, ngày 27/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại hành lang tầng 3 nhà N1, đã trả lại cho em Nguyễn Gia Khôi học sinh lớp 6A6

12.    Em Nguyễn Nhật Anh học sinh lớp 6A3 ngày 27/12 nhặt được điện thoại hiệu Iphone5 tại phòng vệ sinh nam tầng 4 nhà N1, đã trả lại cho em Nguyễn Minh Châu học sinh lớp 6A2

13.    Em Vũ Chí Nguyên học sinh lớp 6A7, ngày 27/12 nhặt được đồng hồ đeo tay tại P309, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

14.    Em Đào Khôi Nguyên học sinh lớp 10N3, ngày 28/12 nhặt được 1 ví da mầu trắng tại P216, trong ví có 300,000đ, đã trả lại cho em Trần Thị Hương Mai học sinh lớp 12N1

15.    Em Nguyễn Công Khánh học sinh lớp 6A4, ngày 28/12 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại sảnh nhà N3, đã trả lại cho em Lê Trung Sơn học sinh lớp 6A5

16.    Em Lê Bảo Ân học sinh lớp 8A1, ngày 29/12 nhặt được điện thoại hiệu LG mầu đen tại P503, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

17.    Em Phan Anh Đức học sinh lớp 9A6, ngày 29/12 nhặt được 100,000đ tại cổng trường, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

18.    Em Vũ Diệu Linh học sinh lớp 6A3, ngày 02/01/2018 nhặt được đồng hồ thông minh mầu xanh tại P404, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

19.    Em Hoàng Minh Đức học sinh lớp 6A4, ngày 03/01 nhặt được máy nghe nhạc tai hành lang khu vực lớp 6A4, đã trả lại cho em Trần Thành Trúc học sinh lớp 6A7

20.    Em Đỗ Hoàng Phúc học sinh lớp 12A1, ngày 05/01 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu đen tại P417, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

21.    Em Nguyễn Trần Kiên học sinh lớp 12D5, ngày 06/01 nhặt được điện thoại hiệu Sony tại P212, đã trả lại cho em Ngô Thu Anh học sinh lớp 10N1

PHÒNG HÀNH CHÍNH