Video Tọa đàm Những bông hoa đẹp - Kỷ niệm về Bác là động lực để vươn lên

Thầy cô và các bạn vui lòng xem từ phút 16:50.

Hà Nội TV